Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica- Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały – ETAP II – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1 245 m, gm. Trzebnica”

W dniu 05.05.2017 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica- Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały – ETAP II – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1 245 m, gm. Trzebnica”.

Wartość zrealizowanych robót: 757 523,26 zł brutto.

Przebudowę tego odcinka drogi rozpoczęto w dniu: 28.11.2016 r.

Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego była firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Podczas odbioru obecni byli m.in. Pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Jerzy Trela – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Maciej Tworek – Przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja zadania odbywała się dzięki wsparciu finansowemu środkami partnerów tj.:

  • Gminy Trzebnica,

  • firmy Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdzcu Małym.

W ramach prac wykonano w szczególności:

a) nową jezdnię asfaltową z poszerzeniem do szerokości 6 mb,

b) mechaniczną wycinkę i karczowanie krzaków przydrożnych,

c) elementy odwodnienia drogi,

d) obustronne pobocza o szerokości 1 mb,

e) zjazdy,

f) oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu wraz z wyprofilowaniem,

g) oczyszczenie przepustów z namułu,

h) oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych,

i) utwardzenie powierzchni pod przystankami autobusowymi betonową kostką brukową,

j) wykonanie dojść do przystanków autobusowych z betonowej kostki brukowej.

NA SKRÓTY

Skip to content