Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D w m. złotów (Etap I )

W sierpniu 2017 r., oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1333D w ramach zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453D w m. złotów (Etap I ).Zakres robót przewidywał Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych od km 0 – 000 do km 0+995: – Warstwa profilująca z AC11W 75kg/m2 na całej szerokości 5,00 m. – Warstwa ścieralna z AC11S grubości 4 cm na szerokości 5,00 m. – Wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,00 m. -Wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych. Prace na tym zadaniu wykonywała firma Gembiak – Mikstacki sp. j. Krotoszyn za kwotę 684 931,15 zł wybrana w postępowaniu przetargowym.

NA SKRÓTY

Skip to content