Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

[ROZSTRZYGNIĘTY] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D z ciągiem pieszo-rowerowym (etap III).

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja do przetargu

Sprostowanie terminu związania ofert

Informacja z otwarcia ofert

WYJAŚNIENIE NR 2 I 5 DO siwz

SIWZ WYJASNIENIE 2 I 4

Wyjaśnienie do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1 i 3 do SIIWZ.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D z ciągiem pieszo-rowerowym (etap III).

  1. Ogłoszenie o zamówieniu: 18r.Ogłosz. Przeb.dr.nr 1400D z ciąg. p.-row.(etap III).pdf
  2. Specyfikacja SIWZ:  18r. SIWZ-in.kryt.Przeb.dr.1400D – wyn.ryczał.pdf
  3. Wzór umowy:  18r.Wzór um. dr.nr 1400 D – 25.01.18 r.pdf
  4. Opinia geotechniczna:  Opinia geotechniczna.rar
  5. Opis techniczny/Decyzcje/Przedmiary robót/Specyfikacja techniczna: Przedmiary_spec. tech_opis tech._1400D etap III.rar
  6.  Projekt odcinka DP 1400D – rysunki: Rysunki tech. 1400D.rar
  7. Projekt stałej organizacji ruchu.rar

 

 

NA SKRÓTY

Skip to content