Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111 D na odcinku od ul. Kolejowej do kościoła”. Gmina Żmigród.

Zakończono realizację i dokonano odbioru zadania pn.: ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko ETAP I – budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111 D na odcinku od ul. Kolejowej do kościoła”. Gmina Żmigród.

W ramach inwestycji wybudowano jednostronny chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 890 mb.

W celu poprawy bezpieczeństwa szczególnie pieszych wykonano pięć przejść dla pieszych w tym jedno przejście wyniesione, żeby przejeżdżające jezdnią drogi powiatowej nr 1111 D pojazdy musiały zwolnić jak na progu zwalniającym. Dodatkowo powstały m.in. dwie zatoki autobusowe.

Prace były realizowane w ramach umowy w sprawie partnerstwa 50/50 % z dnia 12.04.2018 r. pomiędzy Gminą Żmigród a Powiatem Trzebnickim, w celu realizacji zadania pn. ,,Budowa chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111 D” do kwoty 360 000 zł.

W budżecie Powiatu Trzebnickiego zabezpieczono na realizację tego zadania łącznie środki finansowe w wysokości 720 000 zł.

Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego było konsorcjum trzech firm pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ćwik” s.c. T. Ćwik, J. Ćwik, K. Ćwik-Popadiuk, ul. Witosa 13, 56-160 Wińsko.

NA SKRÓTY

Skip to content