Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Podpisano umowę na wykonanie remontu części drogi powiatowej nr 1361 D Lubnów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 (bez tego skrzyżowania) w stronę miejscowości Lubnów. Gmina Oborniki Śląskie.

W dniu 19.10.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy miało miejsce podpisanie umowy dla zadania polegającego na wykonaniu remontu części drogi powiatowej nr 1361 D Lubnów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 (bez tego skrzyżowania) w stronę miejscowości Lubnów. Gmina Oborniki Śląskie.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wykonawcą zadania będzie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów.

W ramach prac zostanie wyremontowana droga na długości ok. 0,5 km.

Wartość podpisanej umowy: do 135 000 zł brutto, rozliczenie kosztorysem powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie.

Zakres planowanych robót obejmuje:

a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

b) obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Termin wykonania prac do dnia 30.11.2018 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: Starosta Powiatu Trzebnickiego – Waldemar Wysocki, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego – Jerzy Trela, Prezes Zarządu firmy będącej wykonawcą robót – Tadeusz Siczek, Wiceprezes Zarządu – Sylwia Fidler – Kaczan, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy – Paweł Kaźmierczak.

Realizacja zadania jest dowodem konsekwencji w działaniu mającego na celu polepszenie jakości dróg powiatowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników. Jest to kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Oborniki Śląskie. W bieżącym roku wybudowano m.in. chodnik w miejscowości Kotowice i Paniowice za 800 000 zł, przy współudziale środków finansowych Gminy Oborniki Śląskie w wysokości 50/50 %.

Należy również podkreślić, że trwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice’’, gdzie wartość umowy z wykonawcą robót wynosi aż 3 317 530,19 zł brutto. Powiat Trzebnicki pozyskał na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury w wysokości 2 639 964 zł.

NA SKRÓTY

Skip to content