Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1337 D polegająca na budowie chodnika do miejscowości Sędzice – Etap I ”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9e955d7-dd65-464d-b5f2-f35fb2105973

Załączniki

NA SKRÓTY

Skip to content