Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Aktualności

Aktualności

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1-4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2022 r. z podziałem na zadania.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a9ead49-7b30-4cb6-b0e3-16e3f584b60c Załączniki Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania 17.02.2022r. (514 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)17.02.2022 Informacja z

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia do 130tys

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wycinka krzewów wraz z rębakowaniem i uporządkowaniem terenu po wycince w pasie drogi powiatowej nr 1329 D w ilości 10 690 m2 oraz drogi powiatowej nr 1369 D w ilości 6 000 m2 wraz z zebraniem śmieci z poboczy drogi, z podziałem na dwa niezależne zadania.

Załączniki Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego – zadanie nr 2 (451 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)02.03.2022 Zestawienie ofert złożonych w

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Uprzejmie informujemy, iż dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy uprzejmie informuje, że dzień 24.12.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zarządzie

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia do 130tys

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków w tym dzików oraz zwierząt żyjących, rannych wskutek kolizji drogowej z pasa drogowego dróg powiatowych oraz części wojewódzkich objętych porozumieniem z dnia 26.05.2020 r. na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (195 kB) Dodany przez (Aleksandra Szafraniec)03.01.2022 Zapytanie ofertowe – zbieranie, transport i utylizacja zwłok

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych i jednostek sprzętowych w 2022 r. należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy bądź będących w użyczeniu z podziałem na zadania: zadanie nr 1- stacja paliw na terenie gminy Trzebnica, zadanie nr 2 – stacja paliw na terenie gminy Żmigród.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/971a94ac-a923-490e-9a15-d5e7f9d863eb Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2021 r. (387 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)29.12.2021 Informacja z otwarcia ofert 16.12.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa etapy – Etap I od km 0+000 do km 1+650, gm. Oborniki Śląskie” z podziałem na trzy odcinki

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b73fa37-ef3d-4033-96bc-41e6497dd9c2 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Uraz-Rościsławice etap I (400 kB) Dodany przez (Aleksandra Szafraniec)27.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania:
zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e7da1c2-6270-43c3-b307-22a4a5df0815 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. nr 3. (256 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)10.12.2021 Informacja z otwarcia ofert

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content