Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Aktualności

Aktualności

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823bb7b3-0c31-4b40-b6f4-8b8b56639fba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.10.2021 r. (800 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)06.10.2021 Wyjaśnienie nr 4 do SWZ 05.10.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – etap ostatni” (odcinek od km 35+741 do km 36+210 – etap 3a).

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abf08607-01e3-4b4b-91ef-242aa46ed598 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2021r. (520 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)12.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 08.09.2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42677d8b-869f-41a0-b63e-843b5c751850 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2021r. (713 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)01.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 13.09.2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania:- zadanie nr 1 – drogi wojewódzkie nr 340 i 342, – zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 359.

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2021 r., z podziałem na zadania: –

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Szewce – część 3, km od 1+018,12 do 1+283,59

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4158222c-a485-4ca5-ba20-91e1ba8e26fa Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zmiana terminu podpisania umowy 13.09.2021 r. (497 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)13.09.2021 Ogłoszenie

CZYTAJ WIĘCEJ
Ogłoszenia ZDP

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy uprzejmie informuje, że dzień 4.06.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zarządzie

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1347 D ul. Żmigrodzka w Prusicach

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b7ab42d-4695-48f4-97a7-37d743d71e56 Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-14.04.2021 (110 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-27.04.2021-r. (345 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 Brak-sprzeciwu (290 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia do 130tys

Zapytanie ofertowe – czyszczenie kratek wpustowych i studzienek oraz mechaniczne sprzątanie ulic dróg wojewódzkich w miejscowościach przy DW340, DW342, DW359 (Wrocław – Trzebnica – Węzeł Krościna)

Załączniki FORMULARZ-OFERTOWY-sprzątanie-DW-2021 (37 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 FORMULARZ-OFERTOWY-sprzątanie-DW-2021 (124 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 Projekt-umowy-sprzątanie-DW-2021 (3 MB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 PRZEDMIAR-ROBOT-sprzatanie-DW-2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia do 130tys

Zapytanie ofertowe: ,,Zakup kosiarki bijakowej wysięgnikowej z ramieniem do Obwodu Drogowego w Trzebnicy’’

Załączniki zał.-nr-2-do-zapytania-OPIS-Kosiarka-wysięgnikowa-12.04 (21 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 zał.-nr-3-Projekt-umowy-kosiarka-bijakowa-12.04 (114 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 zapytanie-zakup-kosiarki-bijakowej-wysięgnikowej-do-ZDP-07 (59 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 Zawiadomienie-o-wynikach-zapytania-ofertowego-kosiarka-bijakowa

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 D poprzez budowę chodnika w miejscowości Piotrkowice

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc576ba7-28c2-468d-a39b-f1fae4c1e3b7 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2021r. (483 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)24.05.2021 21-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-chodnik-Piotrkowice (114 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d735be6-f83e-452f-87d3-dce01c2fb6ad Załączniki 21-r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-Szewce-16.03.2021r. (120 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3 (62 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-Szewce-cz.-3-podpisana-przez-kierown.-zam. (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 na potrzeby ZDP w Trzebnicy w 2021 r. z podziałem na zadania: – zadanie nr 1 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Trzebnicy ul. Łączna 1c; – zadanie nr 2 – sukcesywna sprzedaż mieszanki mineralno – asfaltowej typu beton asfaltowy dla KR 1- 4 dla Obwodu Drogowego w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46.

Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-sprzedaż-mieszanki (131 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-mieszanka (64 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SWZ-podpisana-przez-kierownika-zamawiającego-sprzedaż-mieszanki (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-Wzór-umowy-sprzedaż-mieszanki

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy – Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021- zakup i dostawa piasku w ilości 4 000 Mg.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e26df82b-7c66-412e-92c8-cc58e26d574b Załączniki 21r.-Ogłoszenie-o-zamówieniu-dostawa-piasku-05.02.2021r. (117 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.-SPECYFIKACJA-WARUNKÓW-ZAMÓWIENIA-dostawa-piasku (68 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 21-r.Specyfikacja-Warunków-Zamówienia-podpisana-przez-Kierownika-Zamawiającego (12 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – Złotów-Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1bc106cb-bd41-406a-86f6-8c8627ff4830 Załączniki D-05.03.05b_warstwa_wiazaca_wg_WT_1_i_WT (555 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 D-05.03.13a-NAWIERZCHNIA-Z-BETONU-ASFALTOWEGO.-WARSTWA-ŚCIERALNA (2 MB) Dodany przez (Admin)07.05.2021 D-M-00.00.00-WYMAGANIA-OGÓLNE (387 kB) Dodany przez (Admin)07.05.2021

CZYTAJ WIĘCEJ
Zamówienia do 130tys

Zapytanie ofertowe: Nasadzenia i pielęgnacja przez okres 36 miesięcy drzew w pasach dróg powiatowych Powiatu Trzebnickiego w ilości 284 sztuk.

Załączniki Wyjaśnienie-nr-1-i-nr-2-do-zapytania-ofertowego-03.02.2021-r. (560 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 Zapytanie-ofertowe-29.01.2021-r. (3 MB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania (152 kB) Dodany przez (Admin)05.05.2021 Zestawienie-ofert-nasadzenie-i-pielęgnacja

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content