Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Zamówienia powyżej 130tys

Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6712408-f3f6-41ad-8a43-a74085af552a Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1, ZUD wojewódzkich (323 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)25.11.2021 Zawiadomienie

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: -zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. i całomiesięczny dyżur, – zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej 359 (dawna DK 5) – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4c64100-1d49-467b-9b6d-971b1bf47c26 Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.10.2021 (518 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)28.10.2021 Informacja z otwarcia ofert 28.10.2021 r. (632

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica – północ  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 2a – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica – południe  – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki Śląskie – czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22967c75-3d8c-48f9-ad32-efa0fe21b9f0 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2021 r. (620 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)19.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 27.10.2021

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawy – Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania: Zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 4 500 Mg, Zad. nr 2 – zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 1 200 Mg.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cebd5be-fc9b-4f33-b2e2-7e7ed9cdcc27 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zad. nr 1 i zad. nr 2 – 18.11.2021 r. (441 kB)

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d878661f-15a4-49c3-9293-8d0b0e5fc765 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2021r. (715 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)03.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 22.10.2021r. (212

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823bb7b3-0c31-4b40-b6f4-8b8b56639fba Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.10.2021 r. (800 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)06.10.2021 Wyjaśnienie nr 4 do SWZ 05.10.2021

Read More
Zamówienia powyżej 130tys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,, Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – etap ostatni” (odcinek od km 35+741 do km 36+210 – etap 3a).

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abf08607-01e3-4b4b-91ef-242aa46ed598 Załączniki Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2021r. (520 kB) Dodany przez (Magdalena Jewiarz)12.11.2021 Informacja z otwarcia ofert 08.09.2021 r.

Read More
Skip to content