Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Dokonano odbioru końcowego dla zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku od drogi nr 1345 D w stronę miejscowości Piekary, gm. Oborniki Śląskie”

W dniu 25.04.2017 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku od drogi nr 1345 D w stronę miejscowości Piekary, gm. Oborniki Śląskie”.

Wartość wykonanych robót zgodnie z umową nr DTiZP/201/65/2016 z dnia 29.12.2016 r. na roboty z wykonawcą wynosi: 354 172,12 zł brutto.

Na odbiorze obecni byli m.in.: Pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Jerzy Trela – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Sławomir Błażewski – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego, Pan Sławomir Węgrzynowicz – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Pan Wiesław Sadłocha – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawcą zadania w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego było: Przedsiębiorstwo Drogowe

,,DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69 b

63-800 GOSTYŃ.

Zadanie obejmowało przebudowę 360 m drogi powiatowej nr 1346 D oraz przebudowę całego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1345 D o długości ok. 80 m. Razem przebudowano więc ok. 440 m drogi.

Zamówiony zakres prac obejmował w szczególności:

– poszerzenie nawierzchni jezdni wraz z nową podbudową oraz z wykonaniem mijanki,

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm,

– montaż energochłonnych barier drogowych,

– konserwację rowu przydrożnego,

– czyszczenie przepustu oraz wykonanie ścianek czołowych,

– wymianę oznakowania pionowego.

Stan nawierzchni jezdni drogi oraz jej podbudowy przed przebudową był bardzo zły. Dzięki wykonanej przebudowie znacząco poprawi się bezpieczeństwo dla użytkowników tego odcinka drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Piekary.

NA SKRÓTY

Skip to content