Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Podpisano umowę na realizację zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333 D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)

W dniu 24.04.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333 D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)”.

Podczas podpisania umowy obecni byli: m.in. Pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Jerzy Trela – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Bogusław Rubaszewski – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego, współwłaściciele firmy wykonawczej.

Wykonawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie firma: Gembiak-Mikstacki sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

Wartość umowy: 684 931,15 zł brutto.

Planowany termin końcowy realizacji zadania: do 14.08.2017 r.

Zadanie posiada dofinansowanie na 2017 r. w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 50 % kosztów. Dodatkowo Gmina Zawonia również jako partner projektu dofinansuje realizację zadania w wysokości 31 % udziału własnego Powiatu Trzebnickiego.

W ramach zadania zostanie przebudowa droga powiatowa nr 1333 D od miejscowości Złotów w stronę miejscowości Czeszów na długości 995 m. Przebudowane zostanie również całe skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1333 D oraz 1453 D w miejscowości Złotów.

Wykonana zostanie nowa poszerzona nawierzchnia jezdni asfaltowej z poboczami z kruszywa, przepustami pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi, zjazdami, konserwacją rowów przydrożnych oraz elementami odwodnienia jezdni.

Z uwagi na lokalizację zadania przy zabytkowym kościele w miejscowości Złotów, realizacja prac będzie prowadzona m.in. na podstawie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Realizacja ww. zadania jest kontynuacją prac na drogach powiatowych przy miejscowości Złotów. W ostatnich miesiącach było realizowane zadanie pn. ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów na długości 596 m, gm. Zawonia”.

NA SKRÓTY

Skip to content