Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

W dniu 24.04.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy miało miejsce spotkanie w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D (Etap I)”.

W dniu 24.04.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy miało miejsce spotkanie w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D (Etap I)”.

Podczas podpisania umowy obecni byli: m.in. Pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Jerzy Trela – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pan Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Pan Daniel Buczak – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego oraz Sekretarz Gminy Trzebnica, Pan Sławomir Błażewski – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego, Pan Mariusz Szkaradziński – Radny Rady Powiatu Trzebnickiego, Pan Thomas Lorkowski – Prezes Zarządu firmy wykonawczej.

Wykonawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie firma: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.

Wartość umowy: 2 660 580,13 zł brutto.

Planowany termin końcowy realizacji zadania: do 10.09.2017 r.

Zadanie posiada dofinansowanie na 2017 r. w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 50 % kosztów. Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie Gmina Trzebnica jako partner zadania dofinansuje jego realizację.

Przedmiot umowy przewiduje w szczególności:

a) przebudowę drogi powiatowej na długości odcinka 3,6 km od skrzyżowania z drogą krajową DK 15 (ul. Milicka) w miejscowości Trzebnica do km 3+600 w miejscowości Szczytkowice,

b) budowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą krajową DK 15 (ul. Milicka) w miejscowości Trzebnica do km 2+500 w miejscowości Szczytkowice.

Wykonana zostanie nowa poszerzona do 6,0 m na całej długości pasa drogowego nawierzchnia jezdni asfaltowej, z uwzględnieniem miejscowych poszerzeń jezdni na łukach do 6,40 m w celu zapewnienia odpowiednich szerokości pasów ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowany ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość 3,0 m z warstwą ścieralną o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S.

Odcinek drogi 1400 D podawany obecnie przebudowie zyska również m.in. nowe obustronne pobocza o szerokości 1 m, zostanie także przeprowadzona konserwacja rowów przydrożnych.

Realizacja ww. zadania jest kontynuacją prac na drodze powiatowej nr 1400 D. W ostatnich miesiącach było realizowane wspólnie z Gminą Trzebnica oraz firmą Tarczyński S.A. zadanie pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica- Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały – ETAP II – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1245 m, gm. Trzebnica”.

NA SKRÓTY

Skip to content