Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Trawa realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice’’. Gmina Oborniki Śląskie.

Trawa realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice’’. Gmina Oborniki Śląskie.

Na realizację inwestycji Powiat Trzebnicki w dniu 13.04.2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury’’. Zgodnie z otrzymaną umową dotacji nr KR-87/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. dofinansowanie na to zadanie wynosi 2 639 964 zł.

Dodatkowo Powiat Trzebnicki w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie w 2017 r., otrzymał z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 70 000 zł.

Wartość realizowanej umowy z wykonawcą robót wynosi 3 317 530,19 zł brutto.

Wykonawcą zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego będzie firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław.

Zakres realizowanych robót obejmuje m.in.:

a) przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 1358 D wraz z jej poszerzeniem od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w Rościsławicach do nowej nawierzchni w stronę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 w Wielkiej Lipie. Długość 2,57 km. Nowa jezdnia będzie miała pomiędzy miejscowościami szerokość 6 m,

b) budowę jednostronnego chodnika w miejscowości Wielka Lipa oraz Rościsławice. Długość 0,944 km,

c) wykonanie zjazdów,

d) wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 1,0 m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm.

NA SKRÓTY

Skip to content