Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Trawa realizacja zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino”. Gmina Żmigród.

Prace polegają na wykonaniu remontu części drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

Zakres planowanych robót obejmuje:

a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

b) obustronne pobocza z kruszywa łamanego,

c) zjazdy i mijanka o nawierzchni bitumicznej.

Wartość realizowanej umowy: do 149 000 zł brutto, rozliczenie kosztorysem powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie wykonawcy robót.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wykonawcą zadania jest PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE ,,DROGBUD” – GOSTYŃ Sp. z o.o., Grabonóg 69, 63-800 GOSTYŃ.

Termin wykonania prac do dnia 23.10.2018 r.

NA SKRÓTY

Skip to content