Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

Trawa realizacja zadania pn. ,,Rozbiórka obiektu mostowego JNI 01014611 w km 2+626 koło miejscowości Złotów Gmina Zawonia i budowa w jego miejscu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1453 D relacji (gr. powiatu) Bukowice-Ludgierzowice-gr. powiatu”.

Trawa realizacja zadania pn. ,,Rozbiórka obiektu mostowego JNI 01014611 w km 2+626 koło miejscowości Złotów Gmina Zawonia i budowa w jego miejscu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1453 D relacji (gr. powiatu) Bukowice-Ludgierzowice-gr. powiatu”.

Na realizację zadania Powiat Trzebnicki otrzymał dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie w wysokości 283 300 zł.

Wartość zrealizowanej umowy z wykonawcą budowy wynosi 666 481,66 zł brutto.

Wykonawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ,,INBUD” Janików, ul. Zielona 8 c, 55-200 Oława.

Stan mostu w wyniku przeprowadzonych przeglądów rozszerzonych przez firmę zewnętrzną został oceniony jako bardzo zły, wymagający przeprowadzenia w trybie pilnym prac budowlanych. Dlatego też podjęta została decyzja o opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a w lutym bieżącego roku Powiat Trzebnicki złożył wniosek o dofinansowanie i dzięki tym działaniom jest możliwe obecnie prowadzenie tych robót z udziałem dofinansowania w wysokości 283 300 zł.

W związku z realizacją robót droga powiatowa nr 1453 D na terenie Gminy Zawonia jest zamknięta pomiędzy miejscowościami Złotów i Bukowice. Planowany termin trwania utrudnień w ruchu wynosi do miesiąca czasu. Oznakowana trasa objazdu biegnie przez drogi powiatowe nr 1454 D oraz 1371 D tj. Bukowice-Czeszów-Zawonia.

NA SKRÓTY

Skip to content