Widzisz niebezpieczeństwo na drodze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane – ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” z podziałem na dwa odcinki: Odc. nr 1- budowa ciągu pieszo-rowerowego, Odc. nr 2 – przebudowa odcinka drogi powiatowej 1367 D.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823bb7b3-0c31-4b40-b6f4-8b8b56639fba

Załączniki

NA SKRÓTY

Skip to content